NEW YEAR NEW YOU

NYNY01 ตั้ง New Year’s Resolution อย่างไรให้สำเร็จ

January 1, 2018

New Year New You Podcast รายการที่จะทำให้ปณิธานปีใหม่ของคุณเกิดขึ้นได้จริง สำหรับเอพิโสดแรก จูนจูน-พัชชา พูนพิริยะ โฮสต์ของเราจะขอแนะนำรายการ รวมถึงวิธีการตั้งเป้าหมายที่ดีและควรจะเป็น เพื่อให้คุณทำตามเป้าได้สำเร็จอย่างแท้จริง

อ่าน shownotes ได้ที่ thestandard.co/podcast/newyearnewyou01