NEW YEAR NEW YOU

NYNY14 อยากเปลี่ยนตัวเองมากินอาหารที่มีประโยชน์มากขึ้น ควรเลือกกินอะไรบ้าง

January 14, 2018

ปีใหม่ทั้งทีใครที่อยากหันมาดูแลตัวเองด้วยการกินอาหารที่มีประโยชน์มากขึ้น จูนจูน พัชชา ขอแนะนำอาหารที่เราอาจจะมองข้ามไป แค่ลองเปลี่ยนเมนูเดิมๆ มาเป็นวัตถุดิบเหล่านี้ หรือเลือกกินมันมากขึ้น ปีนี้คุณอาจสุขภาพดีขึ้นได้อย่างไม่น่าเชื่อ

อ่าน shownotes ได้ที่ thestandard.co/podcast/newyearnewyou14