NEW YEAR NEW YOU

NYNY17 มีสกิลเพิ่มเป็นชิ้นเป็นอัน ด้วยการลงเรียนคอร์สสั้นๆ ที่น่าสนใจ

January 17, 2018

ใครที่รู้สึกว่าเสาร์-อาทิตย์ว่างเกินไป ไม่มีอะไรทำ หรือรู้สึกว่าตัวเองยังไม่มีความสามารถพิเศษ การหาคอร์สลงเรียนเพื่อเพิ่มสกิลก็เป็นไอเดียที่ดีในการตั้งปณิธานปีใหม่ ได้ประโยชน์กับตัวเองแบบเต็มๆ และอาจต่อยอดเป็นกิจการส่วนตัวในอนาคตได้

จูนจูน พัชชา มีคอร์สที่หลากหลายและน่าสนใจมาแนะนำ ทั้งคอร์สทำสบู่ ทำผ้ามัดย้อม งานไม้ ไปจนถึงการเขียนแบบ Calligraphy

อ่าน shownotes ได้ที่ thestandard.co/podcast/newyearnewyou17