NEW YEAR NEW YOU

NYNY23 สำรวจและแก้ไข เป็นคนใหม่ที่มีไฟในการทำงานมากขึ้น

January 23, 2018

ในวัยทำงาน บางคนรู้สึกเหนื่อยล้า เบื่อหน่าย ขาดแรงจูงใจ จนเข้าสู่ภาวะหมดไฟ และปีใหม่นี้อยากกลับมามีชีวิตการทำงานที่ดีขึ้นและกลับมามีไฟอีกครั้ง

จูนจูน พัชชา ชวน คุณโอ๋-ชนาภัณฑ์ ธรรมรัฐ นักจิตบำบัดด้วยละครและการเคลื่อนไหว มาให้คุณสำรวจภาวะ Burnout Syndrome หรือการหมดไฟในการทำงาน รวมถึงแนะนำการดูแลตัวเองเพื่อให้หายจากภาวะนี้

อ่าน shownotes ได้ที่ thestandard.co/podcast/newyearnewyou23