NEW YEAR NEW YOU

NYNY29 เช็กลิสต์ทบทวนตัวเอง สำหรับคนที่อยากออกจากความสัมพันธ์ที่ไม่ดี

January 29, 2018

ใครที่ไม่แน่ใจว่า ความสัมพันธ์ของตัวเองกับคนรักหรือคนที่กำลังคุยๆ กันอยู่ ตอนนี้มันยังดีหรือเปล่า ไม่รู้จะไปทางไหนต่อ ไม่รู้ว่าควรเดินหน้าหรือถอยหลัง ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณอยู่ในสภาวะแบบนี้ อาจถึงเวลาต้องย้อนกลับมาตั้งคำถามกับตัวเองว่า เราควรเก็บความสัมพันธ์นี้ไว้ในชีวิตจริงๆ หรือเปล่า

จูนจูน พัชชา พาแขกรับเชิญพิเศษอย่าง ดีเจพี่อ้อย-นภาพร แห่ง Club Friday มาให้คำแนะนำเป็นเช็กลิสต์สำหรับคนที่ยังไม่แน่ใจว่าตัวเองควรออกจากความสัมพันธ์ที่ไม่ดีนี้แล้วหรือยัง

อ่าน shownotes ได้ที่ thestandard.co/podcast/newyearnewyou29